Naar de inhoud springen

Zero Waste in 30 Days Challenge

For English please scroll down

Het zit erop. 30 dagen lang iedere dag een opdracht op weg naar zero waste; leven zonder afval. Ik volgde de Challenge geschreven door Anne – Marie Bonneau van Zero Waste Chef
Niet alles was nieuw voor mij, maar het was wel allemaal heel leerzaam.
Iedere dag een foto op Facebook zetten was intensief, maar daarvoor waren er soms ook wel heel leuke reacties. En wat is het mooi als mensen je vertellen dat ze door deze challenge toch iets hebben veranderd in hun dagelijks leven, al is het maar iets kleins.

Alsof het zo moest zijn liep er tegelijkertijd een driedelige serie op BBC 1: War on Plastic With Hugh and Anita
De eerste aflevering was behoorlijk confronterend met bergen plastic restafval op illegale stortplaatsen in Maleisie. Hoewel het hier om een Britse reportage ging kwamen de beelden mij bekend voor. Ik had een dergelijke beschrijving al gelezen in een artikel van het NRC. In datzelfde artikel wordt gesproken over het Plastic Pact dat Nederland heeft afgesloten, of misschien wel: hoe onrealistisch het is.
Al met al was de serie een interessant, confronterend, maar vooral leerzaam. Misschien hier en daar een wat eenzijdige benadering, maar de boodschap was duidelijk: het kan zo niet doorgaan.

De troosteloze situatie zwengelde mijn doorzettingsvermogen aan. Niet alleen wilde ik mijn 30 dagen durende challenge tot een goed einde brengen, ik was vastberaden een plastic- en afvalvrij leven thuis ook zoveel mogelijk (verder) te implementeren. De eerlijkheid gebied te zeggen dat afvalloos nooit echt bereikt wordt. Immers als ik rijst koop en ik laat het verpakken in een meegebracht bakje is het altijd nog verpakt naar de winkel gegaan. Het zal toch op de een of andere manier verpakt moeten worden als het getransporteerd wordt.

In 2050 wil Nederland een circulaire economie hebben:
In deze circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles dat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond.
De Zero Waste in 30 Days Challenge beschrijft de weg naar een dergelijke economie in je eigen huis. Het is niet moeilijk en je hoeft echt niet ineens als een alternatieve hippie a la 70-er jaren te gaan leven. Tenzij je dat leuk vindt, dan moet je dat absoluut doen.

Het stopt hier niet voor mij. Ik zal doorgaan met afvalvrij leven en ik zal er zeker over blijven schrijven. Ik kom in ieder geval nog terug op dag 2 van de challenge (Buy Nothing New) en dag 7 ( Plan How You’ll Compost)
Ik hoop dat ik meer mensen kan stimuleren, kan motiveren. Ik wil mijn ecologische voetafdruk verkleinen. Doe je met me mee?

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

It is accomplished. A challenge for 30 days towards zero waste, life. I followed the Challenge from Anna – Marie of Zero Waste Chef. Not everything was new, but it was all very educational. Posting a picture on Facebook daily was intense, but in return there sometimes were very nice comments. And how nice it is when people tell you that they have changed something in their daily life because of this challenge, even if it is only a something small.

As if it was meant to be, at the same time a three-part series was shown on BBC 1: War on Plastic With Hugh and Anita
The first episode was pretty confrontational with mountains of plastic waste on illegal landfills in Malaysia. Although this was a British report, the images were familiar to me. I had already read such a description in an article in the Dutch newspaper NRC. In that same article I read about the Plastic Pact that Netherlands has concluded or rather how unrealistic that is.
All in all the series were interesting, confrontational, but especially instructive. Maybe at some points a somewhat one-sided approach, but the message was clear: it can’t go on like this.

The desolate situation cranked my perseverance. Not only did I want my 30-day challenge to succeed, I was determined to implement a plastic-and waste-free life at home as good as possible. To be honest I don’t think I’ll ever each zero waste. After all if I buy rice and take it home in my container it still was delivered packed at the store. It will still have to be packed in one way or another if it is to be transported.

The Netherlands are striving towards a circular economy in 2050: In this circular economy waste disappears as we know it now. Waste is the new raw material. Pretty much everything that we use, is used over and over again. In a circular economy we step away from ‘ producing, consuming and then throwing it away ‘. We make the full circle.
The Zero Waste in 30 Days Challenge describes the way to such an economy in your own home. It is not difficult and you don’t really need to all of a sudden start living as an alternative hippie like in the seventies. Unless you like this, then you should definitely do that.

It doesn’t stop here. I will continue to live a waste-free life and I will for sure keep writing about it. I will definitely soon write about Day 2 of the challenge ( Buy Nothing New) and day 7 (Plan how You’ll Compost). I hope to stimulate and motivate more people. I want to decrease my ecological footprint. Will you join me?

Also check: Earth Matters

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *