Naar de inhoud springen

Buy nothing new

For English please scroll down

Het was de tweede dag van de challenge Zero Waste in 30 Days en zeg nou zelf: De eenvoudigste manier om plastic- en afvalvrij te leven is niets te kopen.
Een terugblik op de opdracht: Buy Nothing New.

Tot mijn grote schrik stond ik vrij snel na de start van de challenge voor een probleem. Ik was al een tijdje aan het opruimen geweest in mijn kledingkast. Kapotte kleding had ik in een mand gedaan en bewaard voor hergebruik: poetsdoeken bij voorbeeld, maar ook die leuke manier om een badmat van oude t-shirts te maken.
Een winterkledingstuk, dat al enkele jaren niet meer werd gedragen, was gedoneerd zodat een ander er plezier van kan hebben.
Toen ik de balans opmaakte merkte ik dat ik een tekort aan zomerkleding had. Daarmee bedoel ik niet dat ik zin had in andere kleurtjes, nog meer jurkjes of een zoveelste jeans. Nee, er was letterlijk een tekort.

Gelukkig was er in de challenge ruimte voor dit soort situaties. Tekorten mochten worden aangevuld, kapotte items mochten worden vervangen als ze niet gerepareerd konden worden. Opgelucht maakte ik een lijstje en stelde daarbij enkele voorwaarden:

 • Kledingstukken moesten onderling te combineren zijn
 • Kleding moest van duurzaam materiaal zijn: natuurlijke stoffen

In de meest ideale situatie zou ik mijn garderobe aanvullen in de tweedehands winkel. Ik moet helaas bekennen dat ik daar absoluut niet goed in ben. Ik raak volledig de weg kwijt in de diversiteit van het aanbod en het feit dat het van iemand anders is geweest is voor mij ook nog een leerpunt. Daarbij doe ik zo ontzettend lang met kleding dat ik het praktischer vind het nieuw aan te schaffen. 

Ik ging dus op stap met mijn bescheiden lijstje.  Hoewel ik geen minimalistische levensstijl nastreef is een uitgebreide garderobe nooit mijn ding geweest. Ik geef de voorkeur aan een paar goede stukken die ik steeds weer anders kan samenstellen en waar ik enkele jaren mee kan doen. Ik ben geen volger van trends, zoek liever mijn eigen stijl.

Een absolute must waren de natuurlijke materialen: katoen, linnen, bamboe, wol. Ik besef terdege dat deze materialen niet altijd op de meest natuur- en mensvriendelijke manier worden gemaakt. Echter, zelfs recycled, zijn synthetische stoffen, zoals polyester en nylon, nog altijd gemaakt van plastic en dat blijft eeuwig aanwezig.
Daarnaast is er nog dat andere probleem: micro- plastics. Zeer kleine plastic deeltjes die bij het wassen van synthetische kleding vrijkomen en in het water terecht komen. Micro-plastics vormen het grootste probleem in de oceanen en een zeer grote bedreiging voor onze gezondheid: er zijn inmiddels micro plastics in honing en zout gevonden.

De Buy Nothing New opdracht ging natuurlijk niet alleen over kleding kopen, maar dat is wel een goed voorbeeld voor alle andere aankopen.  Het is steeds weer belangrijk om jezelf af te vragen:

 • of je het nieuwe stuk écht nodig hebt
 • of je het tweedehands kunt kopen
 • of het van duurzaam materiaal is gemaakt
 • of het herstelt kan worden als het stuk gaat
 • of je het kunt recyclen of composteren

Kortom bezint eer ge begint.

Wil je ook de Zero -Waste Challenge doen? Kijk dan op de website van Zero-Waste Chef

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

It was the second day of the Zero Wast in 30 Days challenge and let’s face it: the simplest way to a plastic and waste free life is buying nothing.
Looking back at the assigment: Buy Nothing New.

To my horror, I was facing a problem within a few days after the start of the challenge. For some time I had been cleaning up in my wardrobe. Torn clothes were put in a basket and saved for reuse: cleaning cloths for example, but also that nice way to make a bath mat from old t-shirts. A winter garment, I hadn’t been wearing for several years, was donated so somebody else might enjoy it. Making up the balance I noticed that I had a shortage of summer clothes. And I don’t mean I was in need for other colours, yet another dress or jeans. No, there was literally a deficit.

Luckily the challenge left room for these kind of situations. Deficits could be supplemented, broken items should be repaired of replaced. Relieved I made a list and set myself some conditions:

 • It had to be possible to combine the garments
 • Clothes had to be of durable material: natural fibers

In the ideal world I would complement my wardrobe in the thrift store. Unfortunately, I have to confess that I am not good at doing so. I loose track in the variety of items and the fact that it has been someone else’s is an arear of improvement for me. Next to that I wear my clothes so freaking long that I find it more practical to buy new items. I am not a follower of trends, I prefer my own style.

I went shopping with a modest list. Even though I don’t strive for a minimalist lifestyle, an extensive wardrobe has never been my thing. I prefer a few good pieces, which last for several years.

An absolute must were natural materials: cotton, linen, bamboo, wool. I am well aware of the fact that these materials are not always manufactured in the most nature-and people-friendly way. However, even recycled, synthetic fabrics, such as polyester and nylon, are made of plastic and will always stay present.
In addition, there is still that other problem: micro-plastics. Very small plastic particles that are released in the water when washing synthetic clothing. Micro-plastics are the biggest problem in the oceans and a very large threat to our health: recently micro plastics have been found in honey and salt.

The Buy Nothing New assigment of the challenge was of course not just about clothes, but it is a good example for all other purchases. It is always important to asking yourself:

 • do I really need this new item
 • can I buy it second hand
 • is it made of durable material
 • can it be fixed when it breaks
 • can it be recycled or composted

Look before you leap!

Do you also want to take the Zero-Waste Challenge? Look on the website of Zero-Waste Chef

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *