Een Zomaar-Zomer-opdracht

For English please scroll down

Een paar dagen geleden hadden we met de Textilisten werkbespreking in de Ophovener molen in Sittard. We staan aan het begin van een nieuw textieljaar dat we zullen afsluiten met een expositie, maar daarover later meer. Vandaag was het vooral de ruimte bekijken, inspiratie opdoen, meten en hardop dromen. Afspreken welke werken we gaan exposeren en hoe we dat gaan doen. We willen niet zo maar alles neerzetten of ophangen, maar er een soort totaalconcept van maken. Absoluut ambitieus, maar dit groepje is niet voor één gat te vangen.

Of de Zomaar-Zomer-Opdracht 2018 daar een plekje in krijgt weet ik op dit moment nog niet. Deze kleine opdracht voor de zomer, dit jaar bedacht door twee leden van de groep, heb ik tijdens mijn vakantie gemaakt: een boekomslag in sprookjesthema. Daarvoor heb ik me laten inspireren door de sfeer van sprookjes, misschien moet ik het maar sprookjesachtig noemen.

De omslag is gemaakt als een quiltje, maar voor de stevigheid is er nog een extra laag stof aan toegevoegd, dat gaf de mogelijkheid om er meteen steekzakjes in te naaien. Alles werd vervolgens afgewerkt met een bandje dat rondom werd vastgezet met zogenaamde mitered corners. De stoffen en het band heb ik zelf geverfd met Procion MX. Ik had mijzelf de beperking opgelegd dat ik er geen nieuwe materialen voor mocht kopen, alle stoffen moesten uit mijn voorraad komen. Als je goed kijkt zie je waarschijnlijk machinaal stiksel. Ik zal wel de enige persoon zijn die haar naaimachine meeneemt op vakantie.

Ik heb ook de vulling gemaakt. Losse velletjes gebonden en ingevuld met vakantie impressies. Ook die zijn van gratis materialen: folders, entreekaartjes en verpakkingen. Die mochten ook niet zo maar in het boekje worden geplakt, ik moest er iets mee doen. Van de beperkte hoeveelheid aan materialen die ik mee nam op vakantie zijn de aquarel verfdoos en de plakstift de meest gebruikte materialen geweest.

A few days ago Iwas in a meeting with the Textilists ( my textile group) at the Ophovener mill in Sittard, a beautiful water mill 15 minutes drive from my village. We are at the beginning of a new textile year that we will conclude with an exhibition, but more about that later. Today it was mainly about viewing the venue, gaining inspiration, measuring and dreaming aloud. Agreeing what works of art we are going to exhibit and how we will do that. We do not just want to put everything down or hang it up, but merge our works into the historical building. Absolutely  ambitious, but this group is not afraid of a challenge.

I am not sure yet  if my ” Just-Summer-Assignment 2018″ (a yearly small summer assignment, this year initiated by two members of the group)  will be exhibited, we still need to decide on that.
I made this small textile work during the holidays: a book cover with a fairytale theme. For that I have been inspired by the atmosphere of fairy tales, maybe I should call it fairy-tale-like. The cover was made as a little quilt, but for the firmness an extra layer of fabric was added, which gave the possibility to also sew in pockets. Everything was then finished with a strap around with so-called mitered corners. I painted the fabrics and the strap myself with Procion MX,  a fabric dye.  I had imposed the restriction on myself not to buy any new materials, everything had to be taken from my stock. If you look closely you probably see machine stitching. I guess I am the only person who takes her sewing machine on a holiday.

I also made the cover filling. Loose sheets are bound and filled with holiday impressions, including free materials: leaflets, entrance tickets and packaging. They should not to be stuck in the booklet just like a photo album, I had to do something with it. From the limited amount of materials that I took along on holiday, the watercolor paint box and the glue stick have been the most used materials.

2 thoughts on “Een Zomaar-Zomer-opdracht

  1. Charlotte, ik ben weer sprakeloos van je prachtige creatie en dat met “beperkingen” die je jezelf oplegt. Ik hoop dat ik het origineel een keer kan bewonderen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *