Naar de inhoud springen

The wealth of September

For English please scroll down

September is alweer een paar weken onderweg en ik kan nog steeds niet wennen aan de duidelijk korter wordende dagen.  Ik hou van lange dagen, van zon, hoewel de 25-plus temperaturen ook weer niet aan mij besteed zijn. Beetje veeleisend, ik geef het toe.
Toch vind ik de herfst een prachtig seizoen: ik geniet van de rode, gele en bruine kleuren die door de lage stand van de zon alleen nog maar intenser worden. Ik vind het heerlijk om door een berg bladeren heen te stappen en de blaadjes voor mij uit te schoppen. Ja, ik weet het. Ook mijn moeder verbood het altijd, je wist maar nooit wat eronder lag, maar het is toch gewoon leuk om door zo’n hoop rood en geel te lopen? Liefst als er een flinke wind staat, die de blaadjes alle kanten op blaast.

In september geeft de tuin nog zoveel. Mijn favoriete Zinnia’s en Zonnebloemen staan nog uitbundig te bloeien en hier en daar zie ik nog een mooie roos. De bruine uitgebloeide en gedroogde zaaddozen van Rudbeckia en Kaardebollen staan tussen al die kleuren in.
In de moestuin staan wortels, uien en bietjes, klaar voor gebruik. We laten ze nog even staan, zodat we ze direct uit de tuin kunnen eten. De wintergroenten beginnen ook al aardig te groeien: spruitjes, boerenkool, palmkool. De snijbieten hebben een plekje in de voortuin gevonden. Met hun bont gekleurde stengels hebben ze naast voedings- ook decoratieve waarde. De pas gezaaide sla en andijvie komt onder de tunneltjes verbazingwekkend snel op. Gaat het dit jaar lukken om het moestuin-seizoen te verlengen?
Augurkjes groeien langzaam, maar gestaag en af en toe kan ik een potje zoet-zuur maken. De komkommers leveren nog genoeg voor dagelijkse porties.
De paprika’s nemen hun tijd om naar rood te kleuren, maar de pepers kan ik nu dagelijks plukken. Toch maar eens op zoek naar een recept voor sambal.

Het herfstseizoen komt met oogsten en het verwerken ervan. Sperzieboontjes en peultjes hebben inmiddels hun weg naar de diepvries gevonden en een respectabele oogst van 6 kilo bramen ligt daar te wachten op verder verwerking. Meestal maak ik er jam van, maar de voorraad van vorig jaar is nog niet op, dus heb ik bedacht dat we er misschien sorbet van kunnen maken, of limonade siroop. Dat laatste hebben meerdere mensen in Nederland gedacht, want in het hele land is op dit moment geen sapketel meer te krijgen. De bramen moeten dus nog even geduld hebben.

En als het dan zover komt dat het buiten niet meer aangenaam is, kruip ik op de bank met “Fork to Fork” van Sarah en Monty Don. Het is een oudje uit 1999, maar tweedehands nog goed te verkrijgen. Na het zien van de bijbehorende tv serie, ( de beeldkwaliteit is helaas niet erg goed) wilde ik dit boek graag hebben. Het is geschreven door twee mensen die met hart en ziel tuinieren en koken uit eigen tuin. Monty is daarnaast de inspirerende presentator van het BBC programma Gardeners’ World. En zeg nou zelf: het ziet er toch zeer herfstachtig uit.

Herfst mag dan niet mijn favoriete seizoen zijn, ik geniet er niet minder van. Ieder seizoen heeft zijn charmes en voor iemand die van kleuren houdt is deze maand toch een heel bijzondere.

 

We are now a few weeks into September and still the shortening of the days make me a bit gloomy. I love long days of sunshine, although the 25-plus temperatures are not my thing.  A bit demanding, I admit it.
Despite all that I, think autumn is a wonderful season: I enjoy the beautiful red, yellow and brown colors that only become more intense with to the low position of the sun. I love to step through a heap of leaves and kick them away. Yes I know, my mother always forbade it, you never knew what was underneath……..but it is so much fun to walk through such a heap of red and yellow, preferably when there is a strong wind blowing the leaves in all directions.

In September the garden gives so much. My favorite Zinnias and Sunflowers are still blooming exuberantly and beautiful roses still flower. The brown faded and dried seed heads of Rudbeckia and Teasels stand out among all those colors. Carrots, onions and beetroot in the kitchen garden are ready for use. We leave them there for a little longer, so we can eat them straight from the garden. The winter vegetables are also starting to grow nicely: sprouts, kale, palm cabbage. The chard has found a spot in the front yard. With their colorful stems, they are both tasty and decorative. The newly sown lettuce and endive grow surprisingly fast under the poly tunnels. Will it be possible this year to extend the vegetable garden season? Gherkins grow slowly, but steadily and occasionally I can make a jar of pickles. The cucumbers still provide enough for daily portions. The peppers take their time to turn red, but daily I can pick chillies . It’s about time I started looking for a recipe for sambal.

The autumn season comes with harvesting and processing. Green beans and snow peas have now found their way to the freezer and a respectable crop of 6 kilos of blackberries is waiting for further processing. I usually make jam, but last year’s stock is not finished yet, so I figured we might make sorbet ice cream, or syrup. More people in the Netherlands must have had that idea, because currently there is no juice boiler available in the whole country. The blackberries must therefore have some patience.

And when it comes to the point that outside is no longer pleasant, I snuggle on the sofa with “Fork to Fork” by Sarah and Monty Don. It is an oldie from 1999, but still available second hand. After seeing the accompanying TV series, I really wanted to have this book. It is written by two people who garden and cook from their own garden with heart and soul. Monty is also the inspiring presenter of the BBC program Gardeners’ World. Doesn’t it  look very autumn-like? Autumn may not be my favorite season, I do not enjoy it any less. Every season has its charms and for someone who likes colors, this month is also a really special one. 

Meta

 

Loading

Een reactie

  1. Toke Claessens Toke Claessens

    Dit jaar wel een bijzondere herfst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *