Naar de inhoud springen

Gelukkig Nieuwjaar

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, blanco pagina’s. We wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar; een voorspoedig 2020.

For English, please scroll down

Lange tijd zag ik geluk alleen als een toeval, iets dat me van buitenaf te beurt viel, zonder er invloed op te hebben. Ik wachtte totdat het geluk naar mij toekwam. Niet dat ik een ongelukkig leven leidde. Voor mijn gevoel duurden goede momenten te kort.

Totdat mijn moeder mij een paar jaar geleden een notitieboekje gaf. Het droeg de titel: “Glück.”
De quotes die erin stonden deden me nadenken over geluk. Ik kreeg het idee je er anders mee om kunt gaan, dat je het kunt opzoeken.

Het toeval (of was het geluk?) wilde dat ik wat leesmateriaal over dit onderwerp in handen kreeg. Zo las ik over oefeningen die je kunt doen en probeerde er een uit: ’s avonds, voor het slapen gaan, drie dingen benoemen die ik fijn had gevonden die dag. Ik vond het wel bijzonder om even stil te staan bij de dag die voorbij was en tot de ontdekking te komen dat ik een aantal fijne momenten eigenlijk nauwelijks had opgeslagen. Het waren meestal heel kleine dingen: een gesprekje in de winkel, een mooie bloem in de tuin, Door die kleine gebeurtenissen nog eens te benoemen zag de dag er ineens veel positiever uit.

Toen brak de avond aan na een zeer nare dag. Ik wilde de oefening eigenlijk over slaan. Dacht dat het toch geen zin had. Wat schetste mijn verbazing: er waren die dag toch nog fijne dingen gebeurd. Het lukte zelfs om er drie op te noemen. Ik was verbaasd hoe het gevoel over de dag daarmee veranderde. Het nare was niet weg, maar het besef dat er die dag ook nog iets leuks was geweest haalde wel de scherpe kantjes eraf.

Natuurlijk loop ik niet de hele dag zingend door het huis omdat ik zo gelukkig ben. Er gebeuren in mijn leven net zo goed vervelende dingen, verdrietige dingen, dingen waar ik mij zorgen over maak. Dat kan ook niet anders: een lach en een traan, boos en verdrietig, ziek en gezond, vette en magere jaren. Het hoort bij elkaar. Zo is het leven.
Neemt niet weg dat je af en toe best een beetje aardig voor jezelf mag zijn en het geluk een handje mag helpen.

Voor het nieuwe jaar dat nu is aangebroken heb ik drie goede dingen gevonden om naar uit te kijken;
In de tuin kijk ik uit naar alles wat nu nog verborgen in de bodem zit.
Ik verheug me op alle nieuwe ervaringen die dit jaar op mijn pad komen. In het bijzonder onze vakantie die hoogstwaarschijnlijk in Noorwegen zal zijn.
Tenslotte verheug ik me op de ontmoetingen met (nieuwe) mensen, (oude) vrienden en lieve familieleden. Sommige afspraken zijn al gemaakt, anderen zullen beslist volgen.

Word gelukkig in 2020. Vergeet niet af en toe terug te blikken op de kleine mooie momentjes en kijk uit naar het goede dat in het verschiet ligt. Het is de moeite waard.

HAPPY NEW YEAR

English: My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

A new year, new opportunities, blank pages. We wish each other a happy new year; a prosperous 2020.

In the past I saw happiness as a coincidence, something that struck me from the outside, something that could not be influenced. I waited until happiness came to me. Not that I led a miserable life. In my opinion good moments were too short.

Then my mother gave me a notebook. It bore the title: “Good luck.”
The quotes made me think about happiness. I got the idea you can go about it differently, help happiness so to speak.

Coincidentally (or was it luck?) some reading material on this subject came my way. I read about exercises you can do and tried one out: in the evening, before bedtime, I named three things that had been good that day. I realised it was special to reflect on the day that had passed and discovered that I actually had hardly saved some fine moments. It were very small things: a conversation in the shop, a beautiful flower in the garden. Thinking again about these small events, the day suddenly felt much more positive.

Then came the night after a very bad day. I actually wanted to skip the exercise. Thought it made no sense. To my surprise good things actually had happened that day. I even managed to name three. I was amazed how the feeling about the day changed. Realizing the good that had happened took the sharp edges off a nasty day.

Of course I do not spend my all time singing because of being so happy. Nasty things also happen in my life, sad things, things I worry about. A smile and a tear, angry and sad, sick and healthy, fat and lean years. It goes together. That’s life. Nevertheless, you sometimes may be a bit kind to yourself and lend happiness a hand.

Now the new year has come and I have found three good things to look forward to:
In the garden I am looking forward to what is still hidden in the ground.
I am looking forward to all the new experiences coming my way this year. In particular our holiday which will most likely be in Norway.
And last but not least:
I am looking forward to spending time with (new) people, (old) friends and dear relatives. Some apointments already have been made, others will definitely be made.

I wish you happiness in 2020. Occasionally remember to look back on the small beautiful moments and look forward to the good that lies ahead. It is worthwhile.

Meta

 

Loading

6 Reacties

 1. Charles Charles

  Dat doe je goed Charlotte. Mooi hoe je schrijft en mooi dat je dit deelt.

  • Charlotte Charlotte

   Dankjewel Charles

 2. Sylvia Sylvia

  Ik sluit me bij Charles aan.
  Het zet me aan het denken en aan het werk.

  • Charlotte Charlotte

   Dat laatste maakt mij dan weer nieuwsgierig 🙂

 3. Mooi geschreven Charlotte! Ik wens jou bij deze nog een mooi 2020 gevuld met klein geluk xxx

  • Charlotte Charlotte

   Dank Alet, ook voor jou!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *