Naar de inhoud springen

A break

For English please scroll down

Vanaf begin april is het druk, de blik gericht op het Nederlands Kampioenschap, de voorbereiding in volle gang . De weekenden gevuld met wedstrijden, lessen, extra trainingen, trainingskamp en daarnaast loopt de normale routine gewoon door.

Te midden van al die drukt viel het even stil. Tijdens het Paasweekend maakten we pas op de plaats en genoten van het familie-samenzijn. Paaseitjes zoeken voor de kleintjes en daarna een gezellig ontbijt.
Ik nam een moment om het geheel te bekijken en realiseerde me hoe de rollen veranderd zijn. Namen wij eerst onze kinderen mee naar opa en oma, nu zijn zij het die hun kinderen meenemen naar opa en oma.
Met de komst van (klein)kinderen hebben we allemaal een andere rol gekregen.
Mooie rollen.

Dankzij het prachtige weer konden we ook veel buiten zijn. Hoewel de tuin in deze maanden eigenlijk veel aandacht vraagt moesten we ons beperken tot het hoognodige. Lange tuindagen zijn nou niet bepaald bevorderlijk voor het dansen. Stijf gewerkt door stevige tuinarbeid wordt het moeilijk om goed recht te staan, dus beloofden we onszelf alles in juni in te halen.

Kijken en bewonderen kon natuurlijk wel en zittend op het bankje bij de vijver mijmerden we met z’n tweetjes over het uitzicht. Hoeveel appels en peren zouden we gaan oogsten? Er zitten zoveel bloemen aan. Kijk eens hoe de aardbeien al bloeien. Ach, meneer merel heeft een vrouwtje gevonden! De boontjes komen nog niet op, die ga ik opnieuw zaaien. Heb je al bedacht wanneer we andijvie eten? Oh, kijk die knoppen, ben benieuwd wanneer die open gaan.
De handen kriebelden wel een beetje om aan de slag te gaan, maar toch maar niet…….

Even stopte alles en vonden we rust. Een adempauze om op te laden voor de tweede helft van de voorbereidingsperiode. In de hoop op het moment suprème, net als de bloemknoppen in onze tuin, open te barsten en de volle schoonheid te kunnen tonen.

English:
My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation

A busy time starts at the beginning of april when we start focussing on the Dutch championship and preparations are in full swing. The weekends filled with competitions, lessons, extra trainings, training camp and next to that the normal routine just continues.

Amid all that busy-ness there was a quiet moment. During the Easter weekend we took some time off and enjoyed the family get-together. Easter egg hunt for the little ones and a pleasant breakfast. I took a moment to view the whole and realized how the roles have changed. We used to take our children to their grandparents, now they are the ones who take their children to grandparents. With the advent of (grand) children we all play a new role. Beautiful roles.

Thanks to the wonderful weather we could spend much time outdoors. Although the garden in these months actually needs a lot of attention we had to limit ourselves to the much-needed. Long garden days are not conducive to dancing. It’s pretty difficult to stand straight and keep your poise when your back is stiff by solid garden labor, so we promised ourselves to catch up in June.

But, of course looking and admiring was no problem and sitting on the bench near the pond the two of us mused about the view. How many apples and pears would we harvest? There are so many flowers. Look how the strawberries all prosper. Oh, Mister blackbird has found a wife! The beans are not on, I’m going to sow them again. Have you already planned when we will eat endive? Oh, look, I wonder when those buds will open.
Hands tickling a bit to dig in, but better not …

For a short time everything stopped and we found peace and quiet. Recharging for the second half of the preparation time. With a little hope that, just like the flower buds in our garden, at the right moment our presentation will burst open and show it’s full beauty.

Meta

 

Loading
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *