Naar de inhoud springen

the good life

For English please scroll down


We leven in een maatschappij die onafgebroken doordraait. Er is drukte, er worden veel dingen van ons verlangd of misschien wel verwacht. We hebben te maken met slechte luchtkwaliteit, klimaat verandering, plastic, droogte, vul maar aan…. In die wervelwind heb ik steeds meer behoefte gekregen om een stapje terug te doen. Een eenvoudiger leven te leiden. Appreciëren wat het NU te bieden heeft: het voedsel van het seizoen te eten , het weer, zoals het is, te accepteren en tevreden te zijn met wat ik heb in plaats van wat ik wil hebben. SLOW-living deed zijn intrede.
S = Sustainable – Duurzaam
L = Local – Regionaal
O = Organic – Biologisch/Ecologisch
W = Whole (not processed) – Vers (niet fabrieksmatig verwerkt).

Ik heb een kantoorbaan, werk weliswaar thuis, maar zit desondanks de hele dag achter de computer. Als ik er niet bewust mee bezig ben rijgen de dagen zich aaneen, kan het zomaar gebeuren dat ik niet eens weet wat voor weer het is geweest of dat ik een dag niet buiten kom. Ik heb het over een andere boeg gegooid. Ik maak vaker een wandeling, al is het maar een korte en ben vaker in de tuin, zelfs als het regent, Ik ben mij bewuster van de seizoenen geworden. Het zelf verbouwen van groente en fruit, zij het op kleine schaal, speelt voor mij een steeds belangrijkere rol.

In de waanzin van alledag probeer ik rustmomenten te creëren. Iedere topsporter weet dat je momenten van trainen hebt en momenten van rusten. Het is onmogelijk om ieder moment te pieken. Dat geldt ook voor het dagelijks leven. Af en toe afschakelen doet wonderen.

Ik heb deze levensstijl omarmd, het is geen opdracht. Ik wil hem laten groeien en zal mijn ervaringen graag delen.

English: My mother tongue is Dutch. Apologies in advance for any mistakes in my translation


We live in a society that never stops. There is busyness, many things are required of us, maybe even expected. We are dealing with poor air quality, climate change, plastics, dryness, add to this list yourself……. In this whirlwind, I am craving to take a step back. The wish to lead a life more simple. Appreciate what the presence has to offer: eating seasonal food, accepting todays weather, and being satisfied with what I have instead of what I want. SLOW-living has been introduced.
S = Sustainable
L = Local
O = Organic
W= Whole (not processed)

I have an office job and although I am working at home, I still sit at my computer the entire day. If I don’t pay attention, chances are the days will string themselves together. It may happen that I do not even know what the weather has been or that I do not get of the house at all.
I want this to change. These days I try to daily take a walk, even if only a brief one and I am often in the garden, even if it rains. I have become more aware of the seasons. Growing vegetables and fruit, albeit on a small scale, plays an increasingly important role.

In the madness of everyday life I try to create moments of rest. Every athlete knows you have moments of training and moments of rest. It is impossible to peak time and time again. This also applies to everyday life. Occasionally switching off works wonders.

I have embraced this lifestyle. it’s not a chore. I want it to grow and love to share my experiences here.