About

 

For English please scroll down

Hallo, ik ben Charlotte en dit is mijn verhaal.

Ik werk, na een 20-jarige carrière in het onderwijs, samen met mijn echtgenoot, vanuit thuis.  We hebben vaak de vraag gekregen of zoiets wel goed gaat, maar ik kan je verzekeren het was de beste beslissing ooit. Sterker nog we wonen en werken niet alleen samen, we dansen ook samen ballroom op wedstrijdniveau en hebben dezelfde passie voor onze tuin met alles wat daar groeit, bloeit en vertoeft.

Ballroom dansen is geen alledaagse sport en als je die niet beoefent is het moeilijk om je er een voorstelling van te maken. Daarom schrijf ik af en toe een stukje om uit te leggen wat er zoal allemaal gebeurt.

Echtgenoot en ik hebben  ook interesses onafhankelijk van elkaar en bij mij is dat textiel. Ik breng graag tijd door in mijn studio met naald en draad, of  met mijn textielvriendinnen.  Nadat ik op school was gestopt en thuis ging werken wilde ik wel graag in contact met de buitenwereld blijven. Immers ik verloor mijn collega’s en het dreigde eenzaam te worden. Dus meldde ik mij aan voor een cursus textile art. Ik was geen onbekende op dat terrein, want in 1992 had ik al een cursus quilten gedaan en was sindsdien altijd wel met textiel bezig. Nadat deze cursus afgelopen was zijn we met een aantal vrouwen een groepje gestart, komen wekelijks bij elkaar en krijgen dan les van een textielkunstenares.  We noemen ons “De Textilisten”. De soms pittige opdrachten leiden tot opmerkelijke resultaten die we al een aantal keren hebben geëxposeerd.

In dit blog vertel ik de kleine verhaaltjes over de dingen die mij bezig houden en die ik doe of maak. Je kunt het lezen op mijn blog , Ballroom Dancing , Textile Art of bekijken op Instagram

 

Hi, I am Charlotte and this is my story.

After a 20year career in education, in 2007 I started working together with my husband in a homebased business.  We have often gotten the question whether this goes well, but I can assure you it was the best decision ever. Not only do we live and work together, we also dance ballroom at competition level and have the same passion for our garden with everything that grows there, flourishes and tarries.

Ballroom dancing is not an everyday sport and if you do not practice it, it is difficult to have an idea about it. That’s why  from time to time I write a bit to explain about everything.

However, we also have interests independent of each other and to me that is textiles. I do like spending an hour or so in my studio with needle and thread, or collaborate with my textile friends.  After I had stopped working at school and started working at home I wanted to stay in touch with the outside world. After all, I lost my colleagues and it could become lonely. So I signed up for a course in textile art. I was no stranger in that area, because in 1992 I had already done a quilting course and had been working with textiles ever since. After this course we started a group with a few women, we meet weekly and then get a lesson from a textile artist.  We call ourselves the Textilisten. The sometimes tough assignments lead to remarkable results that we have already exhibited a number of times. In this blog I tell  little stories about the things that keep me busy and which I do or make. You can read about it on my blog , Ballroom Dancing , Textile Art  or take a look at Instagram